תחומי הליבה

מדיניות ביטחונית – הגדרת תפיסת הביטחון של ישראל ככזו הפועלת לחיזוק ההרתעה מאיומים מחוץ, ובבית – העלאת תחושת הביטחון של אזרחי המדינה במרחב הפרטי והציבורי.

רווחה חברתית-כלכלית של אזרחי המדינה – נפעל לקידום הזכות לקיום בכבוד בתחומי התעסוקה, הרווחה, הבריאות, החינוך וצמצום הפערים (מזון, מעון, מלבוש, מרפא) .

תחום החינוך – נפעל להקמת מועצה לאומית לחינוך שתהיה אל-מפלגתית ובלתי-תלויה בממשלה כזו או אחרת, ואשר תפעל לקידום תחומי החינוך המרכזיים – חינוך חובה חינם הלכה למעשה, קידום מעמד המורה, השכלה גבוהה נגישה וקידום מחקר ופיתוח כחלק מהתל"ג.

מדיניות חוץ – ביסוס ושימור יחסים בינלאומיים, הרחבת ממשקים בינלאומיים וחתירה להסדר שלום עם שכנותינו ואומות העולם.

צביון יהודי-דמוקרטי – הבחנה תבונתית בין דת ומדינה. כבוד לדתות אחרות. שימור וטיפוח היחסים והקשרים עם יהדות העולם.

מאבק בשחיתות ציבורית ובכלכלה שחורה – שחיתות נוטה לחזק או להרחיב פערי אי-שוויון קיימים. נדאג לצמצומה ולחיזוק האמון על ידי ייצוג העדפות הציבור.