מה מייחד את עקרונות המפלגה שלנו?

הייחודיות שלנו

מפלגה דמוקרטית – מפלגה המייצגת את הרב-גוניות של החברה הישראלית ופועלת ללכידותה וחיזוקה כחברה המושתתת על ערכי מגילת העצמאות. מפלגה המאפשרת לחבריה לבחור ולהיבחר למוסדותיה החל מהכנסת ה-22.

מפלגה עם מצע רחב – מפלגה הדוגלת בשקיפות מרבית ופועלת לקידום מדיניות ביטחונית לצד מדיניות חברתית כלכלית.

ביח"ד מצמיחה מנהיגות פוליטית – המפלגה הוקמה על ידי האלוף (מיל') ד"ר יום טוב סמיה ("לא רק גנרל"), אשר פעל משך שנים רבות למען בטחונה של מדינת ישראל, ובתחום האזרחי, העסקי, האקדמי, והחברתי למען הקהילה משך 18 שנים נוספות. המפלגה פועלת לצרף לשורותיה אזרחים בעלי תרומה משמעותית לחברה הישראלית בתחומים מגוונים.

מפלגה ייצוגית – המפלגה מאפשרת ייצוג מגדרי שווה במספר הנשים המוצבות במקומות ריאליים, ובמיקומן היחסי ברשימה. המפלגה קבעה תנאי סף ברורים למועמדים.