מפלגת ביח"ד

ביח"ד – ביטחונית, יהודית-ישראלית, חברתית-חינוכית, דמוקרטית – בראשות יום טוב סמיה.

ביח"ד הינה מפלגת מרכז לאומי-פרגמטי דמוקרטית.

החזון הלאומי בו אנו דוגלים: מדינת ישראל הינה מדינה יהודית-דמוקרטית, המקדשת את החירות ואת שלטון החוק והמשפט; מדינה חד-לאומית הכוללת רוב יהודי מוצק ביחד עם המיעוטים אשר קשרו גורלם עם המדינה, והשואפת לביטחון ושלום בגבולות בטוחים ומוגדרים;

מדינה הדואגת לרווחת תושביה ומקפידה על שוויון הזכויות והחובות של כלל אזרחיה. מדינה המבחינה בתבונה בין דת ומדינה לצד שימורה כביתו היחיד של העם היהודי, תוך כבוד הדדי לאזרחיה שאינם יהודים, ברוח מגילת העצמאות.

מפלגה אשר לה מצע הכולל את תחומי הליבה בחיי החברה והמדינה – לא מפלגת נישה.

בתחום החברתי תתמקד המפלגה בצמצום הפערים החברתיים על ידי הורדת יוקר המחייה, דרישה מכלל תושבי המדינה להשתתף בנטל השרות בצה"ל והשי"ל. תכנית ״דור לדור״, בה נדאג לצעירים הכמהים למציאות שבה ישראל היא מדינה שטוב לחיות בה בכל גיל. במקביל נפעל לשיפור תנאי המחייה של הגמלאים והקשישים מען חיים זה לצד זה בכבוד. נעמוד על רפורמה בתחום הרפואה הציבורית – רפואה שתהיה טובה ומתקדמת לא לעשירים בלבד.

בתחום החוסן הביטחוני לאומי: נציג באומץ את האמת והעקרונות בנוגע לסוגיה הפלסטינית (״תכנית שבעת עקרונות הברזל" אשר תתפרסם במלואה במצע המפלגה) ונייצר הרתעה כלפי האויבים מחוץ, לצד התמקדות בנושאי פנים חברתיים, שהם המנוע העיקרי לאופטימיות לה זקוקים תושבי במדינה.

בתחום החינוך נדאג להשכלה גבוהה נגישה, לחינוך חינם באמת (ללא הטעיות) ולתקציבי מו"פ כאחוז קבוע מהתל"ג.

בתחום הערכים – ניאבק בשחיתות ובכלכלה השחורה ונצמצם את הבירוקרטיה, צעדים אשר יולידו מקור כספי בלתי נדלה למימון השינויים שנבצע להפחתת יוקר המחייה (דיור ומוצרי בסיס לקיום) ובקביעת שכר מינימום גבוה יותר מהקיים.

בתחום איכות הסביבה והקיימות, נגיע לייצור אנרגיה ש-50% ממנו יתבסס על מקורות של אנרגיות מתחדשות ואלטרנטיביות. נעמוד על החקלאות כערך ולא רק כמחיר העגבנייה על שולחננו.

מיד עם ההכרזה על יסודה של המפלגה, יצאנו בקריאה אל כל מפלגות המרכז הציוניות לשם חבירה והתמזגות על בסיס דמוקרטי, נטול אגו.

תחילה פנינו ונפגשנו עם אותם גורמים רלוונטיים שאינם מיוצגים כיום בכנסת ה-20, ובהמשך אל מפלגות נוספות על מנת להקים גוש לאומי במרכז המפה הפוליטית, אשר יאפשר הקמת קואליציה ללא מפלגות קיצוניות מימין או משמאל.

מה מייחד אותנו?

מפלגת ביח"ד מתכוונת לשנות את השיח הציבורי בישראל ולהנהיג דרך חדשה בשביל ישראל

מפלגה ייצוגית

המפלגה מאפשרת ייצוג מגדרי שווה במספר הנשים המוצבות במקומות ריאליים,  ובמיקומן היחסי ברשימה. המפלגה קבעה תנאי סף ברורים למועמדים.

ביח"ד מצמיחה מנהיגות פוליטית

המפלגה הוקמה על ידי ד"ר יום טוב סמיה ("לא רק גנרל"), אשר פעל משך שנים רבות למען בטחונה של מדינת ישראל (אלוף במיל׳), ובתחום האזרחי, העסקי והחברתי משך 18 שנים נוספות. המפלגה פועלת לצרף לשורותיה אזרחים בעלי תרומה משמעותית לחברה הישראלית בתחומים מגוונים.

מפלגה עם מצע רחב

מפלגה הדוגלת בשקיפות מרבית ופועלת לקידום מדיניות ביטחונית לצד מדיניות חברתית כלכלית.

מפלגה דמוקרטית

מפלגה המייצגת את הרב-גוניות של החברה הישראלית ופועלת ללכידותה וחיזוקה כחברה המושתתת על ערכי מגילת העצמאות. מפלגה המאפשרת לחבריה לבחור ולהיבחר למוסדותיה החל מהכנסת ה-22.

הצוות המוביל