הצטרפות לביח"ד

הצטרפות תומכים ותומכות מהווה את תחילתו של הקשר בין אזרחי המדינה למפלגה. לכן, חשובה לנו ההרשמה. יתרה מכך, חשוב לנו שתפיצו ותשתפו את חבריכם כדי שיצטרפו אלינו.

מיד לאחר השתלבות המפלגה בכנסת ה- 21 נתחיל הליך של התפקדות מסודר על פי תקנון המפלגה המצורף לאתר האינטרנט.

מאגר התומכים והתומכות יהווה המקור העיקרי לאיוש מוסדות המפלגה וסניפי השטח.